Skulptur i Pilane 2021

BRA ATT VETA INFÖR ETT PILANEBESÖK

PICKNICK Du får gärna ha med egen fikakorg till Pilane men du får inte picknicka på eller intill skulpturerna eftersom det kan störa upplevelsen för dina medbesökare. Tänk också på att det är förbjudet att mata djuren. Det är inte tillåtet att ta med egen mat eller dryck till Pilane Museum Kafé.

RÖK- OCH ELDNINGSFÖRBUD Det är ej tillåtet att uppföra eld eller grilla inom utställningsområdet eller på parkeringsplatserna. Det är även förbjudet att röka och att slänga cigarettfimpar inom utställningsområdet.

SÄKERHET/KLÄTTERFÖRBUD Området beträdes på egen risk. Som vuxen ansvarar du för dina barns säkerhet och för att varken barnen eller skulpturerna kommer till skada. Observera särskilt att det är förbjudet att klättra på skulpturerna. Klätterförbudet gäller samtliga verk. Som förälder måste du ha uppsyn över dina barn och du är ekonomiskt ansvarig för skador på konstverken som kan uppstå på grund av att klätterförbudet inte iaktagits. Det är också förbjudet att klättra upp på grindar och stängsel som omger området. Observera att övre delen av stängslet är strömförande.

TILLGÄNGLIGHET Utställningsområdet är ingen park med iordningställda vägar utan ett levande beteslandskap där man rör sig fritt eller på upptrampade stigar över ängar och berg. Rejäla skor rekommenderas och vid regnväder stövlar. Delar av området är mycket kuperat och skall man nå konstverken längst uppe på berget så bör man ha god kondition och rörlighet. Området beträdes på egen risk. För besökare med sämre rörlighet finns möjlighet att röra sig relativt obehindrat i områdets centrala del varifrån man kan överblicka flertalet konstverk.

HUNDAR Hundar kan också vara konstintresserade och det är tillåtet att ta med kopplad hund till utställningen. Givetvis måste du ha med dig bajspåsar och samla upp eventuella kvarlämningar. Trist att vi skall behöva skriva det men lika självklart är att du inte får slänga påsarna i naturen eller i våra toaletter. Påsarna kan läggas i en spann som finns intill entréboden.

EN REN NATUR Precis som när du annars är ute i den vilda naturen så ansvarar du själv för ditt eventuella skräp. Pilane är ett levande beteslandskap och det finns inga papperskorgar inom området - det du tar med dig in får du ta med dig ut. Skulle du upptäcka någon fimp eller annat skräp är vi mycket tacksamma för din hjälp om du har möjlighet att plocka upp det och slänga det i soptunnorna vid entrén.

FÖRBUD ATT PLOCKA BLOMMOR Pilane är ett skyddat natur- och fornlämningsområde. Det är inte tillåtet att plocka blommor i området.

TOALETTER Anläggningen har inte tillgång till kommunalt avlopp men kan erbjuda toalettbesök på bajamajor som finns tillgängliga på parkeringsplatsen.
Det är förbjudet att slänga hundpåsar, blöjor eller annat skräp i toaletterna. Använd en av soptunnorna på plats till detta.

PILANE HERITAGE MUSEUM